Unge samtaler

Tilbuddet er rettet til unge der ikke trives og som er motiveret for samtale, hvor man skønner at et samtaleforløb er tilstrækkeligt til at hjælpe dem videre.

I samtalerne vil der være fokus på støtte ift. de øjeblikkelige vanskeligheder og samtidig at give den unge mulighed for at få øget indsigt og flere handlemuligheder. Der vil også være fokus på at sætte den unge i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp.

Den unge kan få vejledning og støtte i emner, som den unge har svært ved at tale med sine forældre om. Emnerne kan være: ensomhed, konflikter i forhold til forældre og venner, gruppepres, usikkerhed og mindreværd, forhold til forældre og skole, tab, omsorgssvigt, mv.