For fagfolk

 

Familiecentret er oprettet i henhold til lov om Social Service. Det er en leverandør enhed under Familiesektionen i Silkeborg Kommune. Familiecentret har ambulante tilbud om støtte i hen hold til § 11, 52, 71, 76 og 109 i Serviceloven.